دوست من ...

سلام :

میتونی چند دقیقه وقتتو با تموم بی وقتیت بهم بدی؟

میدونی چیه ؟؟

هر کدوم از ماها وقتی حتی یه جفت گوش شنوا واسه شنیدن حرفامون اون بیرون پیدا نمیکنیم پناه میبریم به دنیای مجازی و دو.ستای مجازی ..اما دوستایی که نه به خاطر ظاهرمون دوستمون دارن و به ما سر میزنن بلکه احساسات مشترک مون مارو به هم وابسته میکنه ...

 

 

دوست مجازی من ..از اینکه دوستی مثل تو دارم که منو به خاطر احساساتم و طرز تفکرم دوست داره به خودم میبالم و میدونم که تو فریبنده ظاهرم نشدی...از داشتنت خوشحالم ....

/ 0 نظر / 28 بازدید