زمزمه های دلتنگی

من و دلنوشته هام

» بنام دوست که هرچه هست از اوست :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» خداوندگار من :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» سکوت سرد :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» عدالت :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» رهایی :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دلخوشی :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» برنده ... :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» دلتنگ.... :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» دوست من ... :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» ته خط..... :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» ماها با چیزایی زندگی میکنیم که تو خاطراتمونه...شایدم زندگی نمیکنیم...نفس میکشیم :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» روزگار غریبیست ... :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» شروعی دوباره... :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» با یاد او ... :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


Design By : Night Skin